Dıştan Motorlu Çatı Tipi Yatay Atışlı Radyal Fan

Dıştan Motorlu Çatı Tipi Yatay Atışlı Radyal Fan

FRHO-EX fanlar motorun hava akımı dışında olması sayesinde havanın içinde bulunan ve motora zarar verebilecek toz ve yağ
gibi etmenlerden motoru korur ve sürekli havalandırma sağlar. Monofaze motoru sayesinde 230 V elektrik ile çalışabilir.
Open chat