Radyal Jet Fan

Radyal Jet Fan

Radyal jetfanlar Aksiyel jetfanlar ile aynı amaçla kullanılır. Bu fanlar daha düşük yüksekliklere sahip olduğu için yüksekliği 2,4 m’den düşük ya da kaset giriş bulunan otoparklar için uygundur.
Open chat