Exproof Motorlu Aksiyel Fan

Exproof Motorlu Aksiyel Fan

Exproof motorlu aksiyel fanlar kıvılcım çıkarmayan motoru ve pervane çevresindeki alüminyum bandı ile ATEX ihtiyacı
olan yerlerde kullanılabilir. ATEX sınıfı Zone 1 ve Zone 2 Grup: IIA, IIB ve IIC olarak kullanılabilir.
Open chat