Dıştan Motorlu Prizmatik Kanal Tipi Radyal Fan

Dıştan Motorlu Prizmatik Kanal Tipi Radyal Fan

FDRE-EX fanlar prizmatik kanallara doğrudan montajlanabilen yapısı, düşük enerji tüketimi ile ortam havalandırması için
kullanılabilir. Müdahale kapağı ile ihtiyaç halinde fan temizliği kolaylıkla yapılabilir. Motor hava akımının dışında olduğu için
motor geçen havadaki yabancı maddelerden etkilenmez.
Open chat