Çatı Tipi Dikey Atışlı Aksiyel Fan

Çatı Tipi Dikey Atışlı Aksiyel Fan

FNC-D fanlar havayı geleneksel çatı tipi fanların aksine yatay olarak değil dikey olarak atarlar. 10 metreye kadar yüksekliğe
atılan hava fanın etrafının kapalı olmasından etkilenmez ve yatay olarak üflenecek havanın civarda olabilecek insanları
etkilemesini önler.
Open chat